Na czym polega praca tłumacza przysięgłego?

tłumacz
.

Wykonywanie tłumaczeń przysięgłych to zadanie, które wymaga wiedzy i doświadczenia. Nie bez powodu zawód ten określa się mianem profesji zaufania publicznego. W zakres obowiązków tłumacza przysięgłego wchodzi między innymi przekładanie dokumentów urzędowych i procesowych. Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego wiąże się też z poświadczaniem tłumaczeń i odpisów wykonywanych przez inne osoby. Za co jeszcze odpowiada tłumacz przysięgły?

Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły wykonuje obowiązki uregulowane w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. W myśl tego dokumentu w zakres jego obowiązków wchodzą:

  • Sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka obcego na język polski,
  • Sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka polskiego na język obcy,
  • Sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby,
  • Sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym,
  • Dokonywanie tłumaczenia ustnego.

Tak szeroki wachlarz obowiązków sprawia, że tłumacz przysięgły musi być osobą posiadającą nie tylko stosowne przygotowanie do pracy w zawodzie, ale również wiedzę i doświadczenie.

Dodatkowo wszystkie pisma przygotowywane przez tłumacza przysięgłego muszą być potwierdzone za pomocą specjalnej pieczęci zamawianej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Widnieje na niej imię i nazwisko tłumacza, język w ramach którego posiada on uprawnienia, a także pozycja tłumacza na liście tłumaczy przysięgłych.

Jak wygląda odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego?

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego uregulowana jest we wspomnianej już ustawie o wykonywaniu tego zawodu. Kontrola nad działalnością tłumaczy przysięgłych sprawowana jest natomiast przez wojewodów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza. Zakres monitorowania obowiązków tłumacza dotyczy w tym przypadku prawidłowości i rzetelności prowadzenia repetytoriów, a także pobieranego wynagrodzenia. To ostanie jest ściśle określone w przepisach i nie wynika z indywidualnego cennika tłumacza przysięgłego.

W myśl istniejących zapisów prawnych wadliwe wykonywanie obowiązków przez tłumacza przysięgłego wiąże się z koniecznością poniesienia konsekwencji. W zależności od stopnia problemu mogą one przyjmować formę upomnienia, nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do roku, a nawet pozbawienia prawa wykonywania zawodu. W takim przypadku tłumacz przysięgły może się ubiegać o jego powtórne nadanie dopiero po 2 latach od nałożenia kary. Wiąże się to również z koniecznością ponownego zdania egzaminu państwowego.

Organem odpowiedzialnym za postępowanie w sprawie odpowiedzialności tłumacza przysięgłego jest Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. Działa ona na zlecenie Ministra Sprawiedliwości lub wojewody. W efekcie każdy, kogo tłumaczenie zostało wykonane w sposób wadliwy lub nieterminowy, może zgłosić się do tego organu z zażaleniem. Naturalnie ukarany tłumacz przysięgły posiada możliwość odwołania się do sądu apelacyjnego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

62 + = 72