Problemy współczesnej rodziny

rodzina
.

Najstarszą i najbardziej powszechną formą życia społecznego jest rodzina. Stanowi istotę trwania społeczeństwa i zapewnia wiele podstawowych funkcji. Niestety współczesny świat jest coraz bardziej skomplikowany a co za tym idzie niesie ze sobą szereg problemów. Chcesz uchronić swoje dzieci? Sprawdź, jakie zagrożenia dla rodziny niesie ze sobą życie.

Podstawowe, codzienne problemy

Przyczyny problemów rodziny współczesnej wynikają z położenia ekonomicznego, które niesie ze sobą bezrobocie, niskie dochody, koszty utrzymania, a także wysokie koszty kształcenia. Wyrwać się z tej spirali jest bardzo trudno, czasem wręcz jest to niemożliwe. Owe elementy w negatywny sposób wpływają na rodzinę, a wręcz sprawiają, że rodzice zaniedbują swoich potomków albowiem zdobywanie środków do życia jest czasochłonne.

Nasilenie zjawisk patologicznych

Współcześnie nasilają się również zjawiska typowo patologiczne w polskich rodzinach. Często dochodzi do alkoholizmu, który jest rodzajem depresantu, a tym samym spowalnia aktywność całego układu nerwowego. Uzależnienie alkoholem może dotknąć każdego, bez względu na płeć, wiek, poziom intelektualny, czy też wykształcenie i stanowisko w pracy. Jednakże każdemu należy się adekwatna pomoc, leczenie, aby rozwiązać swoje problemy i zacząć żyć normalnie, a tym samym nie stwarzać problemów w rodzinie.

Nieodłączna od alkoholizmu jest przemoc. Pojawia się w domu, cierpią głównie dzieci oraz kobiety. Przemoc w rodzinie jest najtrudniejszym elementem, z jakim współcześnie muszą zmierzyć się jej członkowie. Pomoc rodzinie polega przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym, a także odbudowanie ich światu, sprawienie, aby znów poczuły się bezpieczne.

Konflikty pokoleniowe

Jednym z poważnych problemów są konflikty pokoleniowe. Są to konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi. Inne poglądy, inna kultura, inny system wartości sprawiają, że bardzo często nie mogą oni znaleźć ze sobą wspólnego języka. Dodatkowo u osób młodych pojawia się często skłonność do buntu, co prowadzi do jeszcze większego nasilenia konfliktów. Tym samym rezultatem takich zachowań mogą być ucieczki dzieci do sekt, uczestnictwo w subkulturach grup młodzieżowych lub też uzależnienie.

Uzależnienia – plaga wśród młodzieży

Powszechna dziś narkomania, alkoholizm, nikotynizm to coraz częściej uzależnienia dotykające młodych ludzi. Skupmy się na narkomanii, która uchodzi za najgroźniejszą plagę uzależnień wśród współczesnej młodzieży. Obecnie najpopularniejszymi formami uzależnienia wśród młodzieży wynika z zażywania środków odurzających typu:

  • Amfetamina
  • Marihuana
  • Kokaina
  • Opium
  • Halucynogenów

Głównymi przyczynami sięgania po narkotyki wśród młodych ludzi są przede wszystkim problemy w domu, w szkole, lub też wpływ środowiska, osób, z którymi dziecko przebywa. Przede wszystkim niezwykle istotna jest szybka reakcja rodziców, pomoc dziecku, oraz skierowanie go na właściwe leczenie. Warto zadbać, aby dziecko w każdej rodzinie czuło się bezpieczne i szczęśliwe.

Partnerem wpisu był Sklep KFD

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 + 1 =