Prywatne przedszkola w Polsce powstają jak „grzyby po deszczu”. Dlaczego?

przedszkole
.

W naszym kraju daje się zauważyć interesujący trend – mimo faktu, iż w Polsce w ostatnich latach rodzi się mniej dzieci, głównie na skutek niżu demograficznego, regularnie otwierane są tak zwane przedszkola prywatne. Rejestrowane są one zarówno w zamożniejszych dzielnicach dużych miast jak i w niewielkich miejscowościach o ilości mieszkańców nieprzekraczającej 50 tysięcy. Dlaczego tak się dzieje?

Pierwszą z korzyści uczęszczania do rzeczonego typu jednostki edukacyjnej, przekładającą się na jej dużą popularność wśród rodziców, jest o wiele większy nacisk kładziony na rozwój najmłodszych. Zainteresowani zagwarantowaniem świetlanej przyszłości swoim dzieciom opiekunowie mogą je bowiem zapisać do przedszkoli profilowanych, między innymi artystycznych czy językowych. W odróżnieniu od publicznych jednostek edukacyjnych, maluchy od pierwszych dni uzyskają dostęp do specjalistycznych pomocy naukowych, natomiast za zgodą swoich rodziców będą mogły wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych, w ramach których będą w stanie zarówno odkrywać jak i szlifować swoje pasje.

Jak mówi właścicielka www.montessori-house.pl jednego z prywatnych przedszkoli w Krakowie. Prywatne przedszkole jest również często wybierane przez rodziców z uwagi na mniejszą liczebność klas. Do jednej zapisanych jest bowiem od dziesięciu do piętnastu uczniów. Nie tylko umożliwia to wychowawcy o wiele lepszą kontrolę nad grupą, ale i poświęcenie większej ilości czasu każdemu z dzieci. To właśnie identyfikacja oraz zaspokajanie indywidualnych potrzeb maluchów są tak często nadmieniane na plakatach promujących prywatne jednostki przedszkolne. Nie dzieje się tak bez powodu – rodzice mają bowiem pewność, iż ich pociecha zdobywać będzie wiedzę i poszerzać swoje horyzonty we właściwym dla siebie tempie, a w przypadku jakichkolwiek trudności liczyć może na wsparcie osoby dorosłej. Omawiane przedszkola są więc doskonałym rozwiązaniem powszechnego problemu właściwego zorganizowania dzieciom wolnego czasu. Eliminują one także konieczność korzystania z usług opiekunki.

Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy rodzicami a pracownikami oświaty odpowiedzialnymi za prawidłowy rozwój najmłodszych, możliwe jest opracowywanie a następnie wdrażanie w życie autorskich programów edukacyjnych. Pozwalają one położyć większy nacisk na określone zagadnienia oraz dziedziny wiedzy, które to zdaniem wszystkich osób zainteresowanych przyczynić się mogą do lepszego startu przedszkolaków w dorosłość. W placówkach o profilu językowym często wprowadzane są zajęcia z języka dodatkowego, a więc najmłodsi mogą poznać podstawy nie tylko języka polskiego i obcego (najczęściej angielskiego, niemieckiego lub francuskiego), ale także bardziej egzotycznego dialektu. Dzięki temu, że nauka prowadzona jest poprzez zabawę, uczniowie nie traktują jej jako obowiązku, a z przyjemnością poznają nowe jednostki leksykalne oraz sposób ich wymowy i zastosowania w zdaniu. Przedszkolaki z jednostek zorientowanych przede wszystkim na edukację artystyczną odbywać mogą wycieczki do galerii sztuki czy też obserwować jak przebiega nauka gry na różnorodnych instrumentach w szkołach muzycznych. Znaczenie przedszkoli prywatnych w rozwoju dzieci jest więc nie do przecenienia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

39 − 30 =