Jak rozliczyć dochód niepełnoletniego dziecka?

finanse
.

Wakacje to okres, kiedy młodzi ludzie często podejmują swoją pierwszą pracę. Dylematem rodziców, których niepełnoletnie dziecko pracuje jest rozliczanie jego dochodów. Nie wiedzą, czy dochód rozlicza się osobno czy też razem. W tym krótkim poradniku przedstawiono sytuacje, od których zależy sposób rozliczania.

Kiedy niepełnoletni sam się rozlicza?

Jeżeli dziecko pracowało i uzyskało dochód ze stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej musi złożyć PIT-37 do Urzędu Skarbowego. Nie ma tu znaczenia czy była to umowa o pracę, o dzieło czy zlecenie. Obowiązek składania deklaracji podatkowej dotyczy również nieletnich, którzy otrzymywali stypendium (jeśli stypendium jest opodatkowane, stypendia naukowe do 3800 zł nie są). Dziecko musi złożyć PIT również w przypadku sprzedaży przedmiotu, który został mu oddany do swobodnego użytku.

Obowiązkiem rodzica jest podpisanie zeznania podatkowego dziecka, ale sama deklaracja musi zawierać dane niepełnoletniego. W tym przypadku nie można składać deklaracji elektronicznie. Spowodowane jest to tym, że inne dane widnieją jako podatnik, a inna osoba podpisuje się pod deklaracją. System nie zaakceptowałby takiej deklaracji. Dlatego w przypadku nieletnich konieczna jest osobista wizyta w Urzędzie Skarbowym lub wysłanie deklaracji listem.

W jakim przypadku rodzic musi wykazać przychody niepełnoletniego dziecka jako własne?

Taka obowiązek istnieje tylko w przypadku, gdy dziecko miało dochód z praw majątkowych, renty, kapitałów pieniężnych lub najmu.

W takim przypadku musimy pamiętać, że rozliczając się z kapitałów pieniężnych należy złożyć dwa formularze PIT-38. Każdy z rodziców w swojej deklaracji PIT-38 wykazuje połowę przychodu niepełnoletniego dziecka. Podobnie jest z przychodami z tytułu najmu lub innych pokrewnych umów (np. dzierżawa), opodatkowanymi ryczałtem. Wtedy również należy złożyć dwa formularze, ale odpowiednie do tego typu przychodów są deklaracje PIT-28.

Zupełnie inaczej jest, jeżeli rodzice są po rozwodzie lub w trakcie separacji. W takim przypadku rodzic, który wychowuje dziecko wykazuje w swojej deklaracji całość dochodu niepełnoletniego dziecka.

Dochód z rent, praw majątkowych, a także najmu może być opodatkowany według ogólnie obowiązującej skali podatkowej. Obowiązkiem rodziców jest złożenie PIT-36 wraz z odpowiadającym załącznikiem, w tym przypadku PIT/M.  Jeżeli rodzice rozliczają się indywidualnie muszą złożyć dwie deklaracje PIT -6 i dwa załączniki. Istnieje także możliwość rozliczania się wspólnie i złożenia jednej deklaracji PIT 36, ale nie zwalnia to rodziców ze złożenia dwóch załączników.

W załączniku wykazywane są przychody małoletniego z poszczególnego tytułu, a także koszty uzyskania przychodu (jeżeli takowe występują) i zaliczki pobrane na podatek. Rodzice na deklaracji PIT-36 zobowiązani są do wypełnienia rubryki D3 i tam wpisują dochody swojego małoletniego dziecka wraz z należną zaliczką na podatek.

Źródło: rozliczeniepit.pl/porady-pit/jak-rozliczyc-maloletnie-dziecko/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

9 + 1 =