komunikacją

myśli

. Trudności w porozumiewaniu się to powszechny problem. Mogą być spowodowane przez wiele różnych czynników, ale wszystkie mają te same objawy. Osoba taka ma problemy z wypowiadaniem się w rozmowie lub na piśmie, może też nie rozumieć, co mówią do niej inni. W tej części omówione zostaną różne rodzaje trudności komunikacyjnych i ich przyczyny. Omówione zostanie także, w jaki sposób osoby z trudnościami w porozumiewaniu się mogą przezwyciężyć te problemy i