Wśród nas żyje wiele ubogich rodzin, w których wychowują się dzieci!

dzieci
.

Misją Fundacji jest wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz rodzin zagrożonych utratą praw rodzicielskich z powodu biedy i trudnych warunków życiowych.
Pragniemy, aby każde dziecko miało  mamę i  tatę i wychowywało się w atmosferze miłości. Dlatego przede wszystkim wspieramy rodziny biologiczne, aby dzieci zostały w domu.

archon+Celem Fundacji ARCHON+ jest wspieranie rodzinnej opieki zastępczej dla osamotnionych dzieci, oraz wspieranie rodzin najuboższych w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Fundacja niesie również pomoc rodzinom biologicznym, które są w trudnej sytuacji materialnej, aby mogły przezwyciężać kryzysy, skutecznie wychowywać swoje dzieci oraz tworzyć szczęśliwą rodzinę.

Fundacja będzie również pomagać w usamodzielnianiu się młodzieży, która po 18 roku życia traci pomoc materialną przyznawaną przez państwo, poprzez dalszą pomoc w finansowaniu edukacji lub w znalezieniu pracy.

Fundacja planuje stworzyć fundusz stypendialny, który umożliwi kontynuowanie nauki uzdolnionej młodzieży. Będzie też pomagać w znalezieniu pracy i współuczestniczyć w zakładaniu zakładów pracy społecznej.

Aby zrealizować wszystkie wymienione cele, potrzebna będzie Państwa pomoc i zaangażowanie. Chcielibyśmy, aby cele Fundacji były też Państwa celami, żebyście zobaczyli wokół siebie potrzebujących i nie byli obojętni na cierpienie ludzi, a przede wszystkim dzieci.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 + 2 =